Presentació del CENIT a la jornada de treball del Comitè de Serveis Multimodals

El passat 30 de gener, Francisca Rosell, cap de projectes del CENIT, va presentar l’estudi “Potenciació del transport multimodal al Corredor del Mediterrani des de la implementació de models multi-client i multi-producte eficients” a la Jornada de treball del Comitè de Serveis Multimodals (CSM).

Al juliol de 2017,  davant de representants del Govern, organitzacions empresarials i sindicals, partits polítics, universitats, col·legis professionals, associacions municipalistes i centres tecnològics, va ser presentat el Pacte Nacional per a la Indústria. L’estratègia i les accions de l’esmentat pacte s’han organitzat en sis grups de treball, un dels quals és infraestructura i energia. I dintre d’aquest grup es planteja impulsar els treballs de la Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani, i més concretament, analitzar les necessitats quant a transport en les diferents activitats econòmiques per tal que es pugui créixer en importacions i exportacions.

Seguint aquesta línia, des del Departament d’Empresa i Coneixement es contracta al CENIT per portar a terme aquest estudi, amb l’objectiu de potenciar el transport multimodal en el Corredor del Mediterrani. Per això es busca identificar els sectors empresarials a qui pugui beneficiar l’ús del transport multimodal i es proposen incentius per als sectors menys avesats a l’ús del ferrocarril. Es complementa amb una definició d’estratègia i l’orientació d’un model de negoci que faciliti les relacions entre carregadors, operadors i transportistes, enfocat a sistemes multimodals i multiclient on el transport ferroviari formi part de la cadena de transport.