2n Informe sobre el canvi Climàtic a Catalunya

Several authors
Ed.: Institut d’Estudis Catalans and Generalitat de Catalunya, cap.23. 2010